Ak sa chcete o nás dozvedieť viac

Informácie o našej spoločnosti

„Sme dlhodobo úspešná firma, ktorej záleží na jej povesti a ktorá za najdôležitejšie aktíva považuje svojich ludí, svojich zákazníkov a svoje značky. Snažíme sa rozvíjať harmonické vzťahy s našimi zamestnancami a zákazníkmi. Chceme aby naše výrobky skrášľovali okolie.“

Ing. Vladimír Mužila, podpredseda predstavenstva

AGRO CS Slovakia, a.s.

AGRO CS Slovakia, a.s. je najväčším producentom pestovateľských substrátov na Slovensku. Okrem substrátov sú v sortimente našich produktov kryštalické, kvapalné, organické, organicko-minerálne a dlhodobopôsobiace hnojivá. Ďalšími obľúbenými produktami , ktoré ponúkame sú dekoračné materiály, trávnikový program a prípravky na ochranu rastlín.

Produktové rady výrobkov

Aktuálne sú jednotlivé produkty pre Hobby zákazníkov zaradené do nasledovných produktových radov: AGROFLORIANATURAKRISTALONPRIMAFLORA.

Okrem Hobby zákazníkov však spoločnosť AGRO CS Slovakia zastrešuje aj zákazníkov z PROFI oblasti. Zástupcovia pre PROFI oblasť ponúkajú profesionálny a odborný servis pre pestovateľov zeleniny, pestovateľov kvetinárskych podnikov, okrasných a lesných skôlok. Druhou skupinou PROFI sú realizátori záhrad, parkov, futbalových a golfových ihrísk a najnovšie aj realizátori vegetačných striech (Zelené strechy). Okrem AGRO PROFI radu ponúkame aj jeden výnimočný rad pod názvom GARDENBOOM, ktorý je venovaný trávnikom a starostlivosti o trávniky.

naše mílniky

História spoločnosti

Spoločnosť AGRO CS Slovakia, a.s. vznikla v máji 2000, keď sa český výrobca AGRO CS rozhodol využiť výsledky štvorročnej práce spoločnosti AGROFLORA a zistil, že ich produkty obsiahli takmer 50 % podiel na slovenskom trhu.

Samotná výroba bola spustená už v januári 2001 a už v prvom roku zaznamenala spoločnosť úspechy a rast , či už v hospodárskom výsledku, ale postupne sa zväčšil aj samotný areál spoločnosti na 6 ha. V tomto čase pracovalo v spoločnosti AGRO CS Slovakia už 28 zamestnancov.

V roku 2002 bola zahájená výroba kôry, postupne sa k nej pridávala výroba hnojív a v roku 2008 pribudla aj výroba štiepky. Prvotné investície do technológie na začiatku fungovania spoločnosti , ale aj v ďalších rokoch zabezpečili stabilný rozvoj a dobrý hospodársky výsledok.
Pozitívny rozvoj potvrdzujú aj údaje z roku 2009 , kedy ročná produkcia nášho najrozšírenejšieho produktu substrátu AGRO dosiahla už 100 000 m3 . V roku 2010 sa už rozloha areálu spoločnosť viac ako strojnásobila na viac ako 20 ha a zamestnávala okolo 75 ľudí.

V roku 2011 sme realizovali projekt s podporou Európskej únie na zvýšenie energetickej efektívnosti budov a využitie OZE.

V rámci tohto projektu sa pristúpilo k zatepleniu výrobnej haly, administratívnej budovy, vybudovala sa kotolňa na biomasu a rekonštruovali sme vonkajšie rozvody tepla. Tak isto sa v roku 2011 konala v našom areáli kolaudácia kompostárne v celkovej výmere cca 2,5 ha. Regionálna komunitná kompostáreň má v prvej etape spracovania biologicky rozložiteľného odpadu kapacitu 50 000 m3 , následne až do 110 000 m3. Samotná výstavba má pre našu spoločnosť viacero významov. Využitie bioodpadu ako druhotnej suroviny a jej zhodnotenie, naplnenie environmentálnej politiky spoločnosti, zníženie množstva odpadu a následné zníženie zaťaženia životného prostredia odpadmi.

máj2000

Vznik spoločnosti

Spoločnosť AGRO CS Slovakia, a.s. vznikla v máji 2000.

2001

Spustenie výroby

V prvom roku spustenia výroby zaznamenala spoločnosť úspechy a rast.

2002

Zahájená výroba kôry

Po zahájení výroby kôry sa k nej postupne pridávala výroba hnojív. 

2008

Výroba štiepky

K existujúcej výrobe roku 2008 pribudla aj výroba štiepky. 

2009

Mílnik v produkcii

Ročná produkcia najrozšírenejšieho produktu substrátu AGRO dosiahla už 100 000 m3.

2010

Rozširovanie spoločnosti

Rozloha areálu spoločnosti sa viac ako strojnásobila na vyše 20 ha a zamestnávala okolo 75 ľudí.

2011

Kompostáreň

Spustili sme kompostáreň v celkovej výmere cca 2,5 ha a kapacitu až do 110 000 m3

Sortiment našich produktov je však omnoho väčší: okrem substrátov ponúkame kryštalické, kvapalné, organické, organicko-minerálne a dlhodobopôsobiace hnojivá, dekoračné materiály, trávnikový program a prípravky na ochranu rastlín. Preto sú jednotlivé produkty pre zákazníkov HOBBY zaradené do produktových radov AGRO, FLORIA, NATURA, KRISTALON, VTÁČÍ BUFET, PRIMAFLORA a AB EXTRA.

na koho sa môžete obrátiť

Obchodní manažéri PROFI

Ak sa chcete dozvedieť viac o nás, o našich produktoch, alebo realizáciách s našimi produktmi, kontaktujte našich súsených obchodných manažérov. Radi sa s vami skontaktujú a odprezentujú vám možnosti využitia našich produktov.

Ing. Gejza Varga

Pestovateľský program
0905 663 806

Ing. Zuzana Beerová

Trávnikový program
0905 394 828

Ing. Juraj Híveš

Pestovateľský program
0905 394 700

    Košík