Aktuality

Starostlivosť o futbalové trávniky – hnojenie

v Hnojivá 22. februára 2019

Trávnikové plochy športových futbalových ihrísk sa v priebehu roka opotrebúvajú vplyvom športovej prevádzky a sú zaťažované nielen samotnými futbalistami, ale ja technikou pri údržbe , napr. pri valcovaní. Aby sme dosiahli primeranú kvalitu športového trávnika, je nutné vykonávať regeneračné zásahy a technické riešenia súvisiace s úpravou a ošetrovaním trávnikov, ako je kosenie, regenerácia, zavlažovanie a, dosev trávnika, vertikutácia, aerifikácia, odburiňovanie trávnika a chemické ošetrenie trávnikov proti chorobám a plesniam. Nezanedbateľnou úlohou je aj rozbor pôdy, na  základe ktorého môžeme stanoviť správny pomer živín pre vzhľad, zdravotný stav a kondíciu trávnika.

Analýza pôdy sa doporučuje vykonávať minimálne 1 x za 2 roky a tak monitorovať stav pôdy. Na základe analýzy je možné prispôsobiť typ hnojiva a dávku presne podľa aktuálneho stavu pôdy.

Dôležitou otázkou je stratégia hnojenia, ktorá zahrňuje frekvenciu hnojenia, dávkovanie a v neposlednom  rade návrh riešenia, v podobe aplikácie obaľovaných hnojív. Potrebné živiny sa dostávajú do pôdy s hnojivami s postupným uvoľňovaním živín.

V tomto type hnojív sú jednotlivé živiny obalené XCU obalom tvoreným kombináciou polymérnej membrány a membrány z polosíry, prípadne viazané v MU reťazovaná  močovina. Rastlina dostáva výživu postupne, rast je rovnomerný a uvoľňovanie kopíruje potreby rastliny. Dlhopôsobiace obaľované hnojivá obsahujú väčšinu dusíka v močovinovej forme, ktorá sa postupne transformuje na formu dostupnú pre rastlinu, na amónny dusík.

Agro CS ponúka pre hnojenie športových trávnikov unikátnu radu hnojív Fénix, ktorá je zložená z 3 produktových rád. Basic, Balanced a Premium.  Jednotlivé rady sa líšia obsahom dusíku v granulovanej forme od 30-50%. Ide o hnojivá s riadeným uvoľňovaním dusíka (Basic, Premium) alebo pozvoľným uvoľňovaním dusíka (Balanced).

Hnojivá Basic a Balanced majú redukovaný obsah chloridov a rada Premium je bezchloridová, čo minimalizuje zasolenie pôdy chloridmi. Hnojivo neobsahuje dusík vo forme dusičnanovej, takže je minimalizované vyplavovanie dusičnanov z pôdy. Štandardná kalibrácia granulí je 2-3 mm. Pozvoľné uvoľňovanie obaľovaného dusíka umožňuje optimalizovať hnojenie a obmedzuje jeho straty. V priebehu roka sa aplikuje hnojivo určené špeciálne na jarné, letné a jesenné hnojenie.

Vzorový plán hnojenia na 1 futbalovú plochu

Použité množstvo hnojiva na 25 g/m2, celkové množstvo hnojiva na 1 mesiac pri ploche hnojenia 8000m2 je 200 kg. V tabuľke sú bližšie množstvá jednotlivých živín v použitom hnojive.

V Českej republike používajú hnojivá Fenix  na údržbu trávnika najvýznamnejšie kluby 1. Futbalovej ligy.

Bližšie informácie o hnojivách Fenix sa dozviete v katalógu alebo na stránke:

http://fenixprofessional.com/

    Košík