Príprava vegetačnej strechy v meste Nitra

Základné informácie

Názov: Príprava vegetačnej strechy

Miesto realizácie: Nitra

Realizátor: Barca s.r.o.

Použité produkty:

Popis realizácie:

    Košík