Realizácia vegetačnej strechy v meste Žilina

Základné informácie

Názov: Realizácia vegetačnej strechy

Miesto realizácie: Žilina

Realizátor: ADACOM progatec, s.r.o.

Použité produkty:

Popis realizácie:

    Košík