Realizácia 2020: Ing. Martin Supuka

Základné informácie

Názov: Zelená strecha

Miesto realizácie: Bratislava

Realizátor: ZelenéStrechy s.r.o.

Použité produkty:

Popis realizácie:

    Košík