Mestský úrad Šaľa

Základné informácie

Názov: Mestský úrad Šaľa

Miesto realizácie: Šaľa

Realizátor: WISTERIA záhrady a strechy spol. s.r.o.

Použité produkty:

Popis realizácie:

    Košík