EXTENZÍVNA STRECHA – Námestovo

Základné informácie

Názov: Extenzívna strecha

Miesto realizácie: Námestovo

Realizátor: Patrik Bris

Použité produkty:

Popis realizácie:

    Košík