Extenzívna strecha

Základné informácie

Názov: Extenzívna strecha

Miesto realizácie:

Realizátor: FATRA IZOLFA

Použité produkty:

Popis realizácie:

    Košík