Realizácia zelenej strechy

Základné informácie

Názov: Realizacia zelenej strechy

Miesto realizácie:

Realizátor:

Použité produkty:

Popis realizácie:

    Košík